CZY W ŁOSIU SĄ ŁOSIE?

Historyczne tropy łosia! Zaczynajmy zabawę!

Wprowadź hasła w zielone pola

Tematyka

Quest pozwala odkryć tajemnice miejscowej przyrody. Pomogą w tym tablice informacyjne,
które tworzą ścieżkę edukacyjną.

Gdzie rozpoczyna się przygoda?

Miejscowość Łosie leży w gminie Ropa, powiecie gorlickim w Małopolsce. Wieś ma długą historię i słynie z niezwykłego zajęcia, które było długo źródłem rozwoju gospodarczego wsi i jej mieszkańców. Do Łosia można dojechać drogą nr 28. Quest rozpoczyna się w Zagrodzie Edukacyjnej „Skrawek Nieba”, Łosie 92.

jak szukać skarbu?

Od punktu startu należy wędrować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wierszowanej
instrukcji. Po drodze są zagadki, których rozwiązanie pozwoli na odkrycie hasła. Trzeba się
bacznie rozglądać, czytać tablice i inne napisy, dostrzegać kształty i detale. Hasło jest
niezbędne, żeby na końcu questu dotrzeć do skarbu.

Twórcy Questa

Zespół
Skrawka Nieba