REGULAMINY

REGULAMIN POBYTU

W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na terenie agroturystyki „ Skrawek Nieba”

Meldunek:

 • Meldunku dokonujemy niezwłocznie po przybyciu

Należność za pobyt:

 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.

Doba pobytowa:

 • Doba rozpoczyna się o 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.

Cisza nocna:

 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej po godzinie 23.00. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej do posesji podczas ciszy nocnej.

Parking:

 • Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

Pokoje, czystość i strefa prywatna:

 • W momencie przekazania przez nas klucza do pokoju, stajecie się Państwo gospodarzami tego miejsca. Prosimy swoim zachowaniem nie zakłócać miejsca wypoczynku innym Gościom. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia noclegu osobie, która narusza tę zasadę.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.

Palenie papierosów:

 • Ze względu na komfort Państwa i naszych Gości oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia. W pokojach nie używamy żelazek, grzałek i innych urządzeń. Korzystamy z nich w miejscu wyznaczonym przez właściciela.

Dyskrecja:

 • Osobom obcym nie udzielmy żadnych informacji na temat pobytu Gości w naszym domu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdej osoby.

Reklamacje:

 • W przypadku odwołania rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pobyt ze zwierzętami:

 • Przykro nam bardzo, ale nie przyjmujemy żadnych zwierząt

Bezpieczeństwo:

 • Na terenie obiektu znajduje się oczko wodne, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
Życzymy udanego wypoczynku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 • Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.netrium.eu.
 • Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim.
 • Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.
 • Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.
 • W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania.
 • Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 • Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia
 • 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • Sprzedawca ma prawo do umieszczania logo Sklepu na każdym produkcie.
 • Składając zamówienie w sklepie netrium.eu wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie zdjęcia finalnego produktu w celach marketingowych i reklamowych na stronie netrium.eu oraz na mediach społecznościowych.

RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agroturystyka „Skrawek Nieba” zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 500141969, adres e-mail: mb.gorlice@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem,
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  a. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1c RODO),
  b. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  b. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.