Tropem Łosia

Historyczne tropy łosia! Zaczynajmy zabawę!

Wprowadź hasła w zielone pola

Tematyka

Quest opowiada o historii miejscowości, najciekawszych miejscach, pozwala poznać jej
urokliwe zakątki. Można się z niego dowiedzieć, czym zajmowali się przez wieki łosianie.

Gdzie rozpoczyna się przygoda?

Miejscowość Łosie leży w gminie Ropa, powiecie gorlickim w Małopolsce. Wieś ma długą
historię i słynie z niezwykłego zajęcia, które było długo źródłem rozwoju gospodarczego wsi i
jej mieszkańców. Do Łosia można dojechać drogą nr ………. Quest rozpoczyna się w
Agroturystyce Skrawek Niebai, Łosie 92.

jak szukać skarbu?

Od punktu startu należy wędrować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wierszowanej
instrukcji. Po drodze są zagadki, których rozwiązanie pozwoli na odkrycie hasła. Trzeba się
bacznie rozglądać, czytać tablice i inne napisy, dostrzegać kształty i detale. Hasło jest
niezbędne, żeby na końcu questu dotrzeć do skarbu.

Twórcy Questa

Zespół
Skrawka Nieba